Política de cookies

D’acord amb la normativa vigent, Iddix facilita als usuaris informació relativa a les ‘cookies’ que utilitza i els motius del seu ús, així com sol·licita el seu consentiment per poder utilitzar-les.

La web d'Iddix utilitza “cookies” pròpies i de tercers per tal d’oferir una millor experiència de navegació i un millor servei. No obstant l’usuari té l’opció d’impedir la generació de ‘cookies’ i l’eliminació de les mateixes mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu navegador. En cas de bloquejar l’ús de les “cookies” al seu navegador, és possible que alguns serveis o funcionalitats de la pàgina web no estiguin disponibles.

Què és una ‘cookie’?

Les ‘cookies’ constitueixen una eina empleada pels servidors web per emmagatzemar i recuperar informació relativa als usuaris. Són petits arxius de text que les pàgines web envien al navegador i que s’emmagatzemen al terminal de l’usuari, ja sigui un ordinador, un telèfon mòbil o una tauleta. Aquesta informació permet recuperar informació com per exemple el seu usuari registrat, si en disposa, dades de connexió a les xarxes socials o dades de preferències de navegació. Aquestes dades són emmagatzemades per a ser recordades quan l’usuari visita de nou la pàgina.

Com s’utilitzen les ‘cookies’ i quin tipus d’informació guarden?

Al navegar per la pàgina web d'Iddix, l’usuari està acceptant que es puguin instal·lar ‘cookies’ al seu terminal que permetin conèixer la següent informació:

En cas de bloquejar l’ús de ‘cookies’ del seu navegador alguns dels serveis de la pàgina web deixaran d’estar disponibles.

Comunicació en Xarxa

Microsoft

Watch our chief environmental officer @LucasJoppa discuss the moves Microsoft is making to act on climate change:… https://t.co/cPP974Oja1

Solucions de negoci a internet i a l’entorn de les xarxes socials. Focalitzem la xarxa al servei d’empreses i institucions.
Twitter

@Tiima89 Tweeting sweet songsAvís legal i política de privacitat

Informació general de la seu electrònica o lloc web Iddix.com

Iddix.com (http://www.iddix.com) és un domini de "Identitat Digital en Xarxa, S.L." amb NIF B-65829335, amb domicili al carrer Nou, 10 de Sentmenat, 08181 Barcelona, tel. 93 407 02 06 i adreça info@iddix.com. Mitjançant el domini iddix.com, l’empresa gestiona el seu portal web, sense perjudici que puntualment o de manera permanent hi pugui haver altres adreces electròniques que també permetin accedir als continguts i serveis prestats mitjançant el lloc web Iddix.com.

Accés dels usuaris

L’accés i/o ús dels portals d’Iddix atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació de les condicions d’accés i ús que consten en aquest avís legal, així com la política de privacitat i dades personals. Les citades condicions seran d'aplicació independentment de les condicions generals de contractació i de comerç electrònic que resultin d’aplicació en les funcionalitats que ofereix el portal. L’usuari es compromet a utilitzar els serveis i la informació facilitada al portal Iddix.com sota criteris de bona fe.

L'accés inicial al portal és gratuït. Tanmateix, hi poden haver funcionalitats o serveis subjectes al pagament d’un preu en les condicions que en cada cas s’estableixen.

En cas que per utilitzar determinades funcions o serveis sigui necessari que l'usuari es registri, aquest registre s'efectuarà mitjançant formularis de dades i amb subjecció a les prevencions de la legislació de protecció de dades personals que es descriuen en aquest avís legal.

Per utilitzar el portal els menors d'edat hauran de disposar del permís dels pares, mares o representants legals, que en seran responsables.

Protecció dels drets de propietat intel·lectual i industrial

Són titularitat d'Iddix els drets de propietat intel·lectual i industrial del portal Iddix.com, que inclou els continguts i elements gràfics, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i altres elements que formen part del lloc web. Per tant, correspon en exclusiva a Iddix l'exercici, en exclusiva, dels drets d'explotació en qualsevol forma i, en concret, dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Qualsevol ús o reproducció que els usuaris facin d'aquests continguts, o d'altres que s'hi puguin incloure en el futur, s'han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa de propietat intel·lectual i en qualsevol cas amb l'autorització d'Iddix, sense perjudici dels límits que estableix el reial decret 1/1996, del 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la llei de propietat intel·lectual.

Reserva de drets: Iddix explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte al conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual i industrial. D'acord amb el previst a l'article 32 del test refós de la llei de propietat intel·lectual, Iddix s'oposa expressament a la utilització de qualsevol dels continguts de les publicacions d'Iddix en qualsevol format, amb la finalitat de fer ressenyes o revistes de premsa amb finalitat comercial, sense la prèvia autorització expressa d'Iddix.

Aquest avís legal no suposa cap cessió de drets a favor de l'usuari en relació a cap dels elements integrants de la web o dels seus continguts.

No s’autoritza en cap cas:

L'usuari podrà visualitzar els continguts d'aquest portal, copiar-los, imprimir-los en el seu ordinador o qualsevol altre suport només per al seu ús personal i privat.

Protecció de dades de caràcter personal

A) Dades recollides a través de formularis

En el cas que faciliteu les vostres dades personals a través del portal Iddix.com, el seu tractament se sotmet a les previsions de la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la resta de normativa aplicable. Les dades es tractaran per a les finalitats indicades en els avisos corresponents i s'incorporaran en un fitxer de dades personals. Per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició amb relació a les vostres dades de caràcter personal tractades per Iddix, en els termes i les condicions previstes en el títol III de la LOPD, us podeu adreçar a info@iddix.com, o a l'adreça de l'Iddix que consta al principi d'aquest avís legal.

B) Dades de navegació

El sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament d'aquest lloc web recullen, de manera estàndard, algunes dades la transmissió de les quals és implícita en l'ús dels protocols de comunicació d'internet. En aquesta categoria de dades hi ha l'adreça IP o nom de domini de l'ordinador utilitzat per la persona usuària per connectar-se al lloc web, l'adreça URL del recurs demanat, l'hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la mida de l'arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l'estat de la resposta al servidor i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l'entorn informàtic de la persona usuària.

Aquesta informació no s'associa a persones usuàries concretes i s'utilitza amb la finalitat exclusiva d'obtenir informació estadística sobre l'ús del lloc web Iddix.com.

Iddix.com no utilitza galetes (cookies) o altres mitjans de naturalesa anàloga per al tractament de dades personals que permetin la identificació de persones físiques concretes, usuàries de la seu electrònica. L'ús d'aquests mitjans es reserva exclusivament per recollir informació tècnica per facilitar a les persones usuàries l'accessibilitat i l'exploració segura i eficient de la seu electrònica d'Iddix.com o per a mesures i dades d'audiències anònimes.

Aquest lloc web fa servir les eines de mesura d'audiència de "Google Inc.", que permeten analitzar el comportament i el perfil dels visitants anònims amb l'objectiu de millorar el funcionament de la web. Aquesta mesura utilitza galetes de terceres parts. Podeu accedir a la política de privacitat d'aquesta empresa a l'adreça https://www.google.es/intl/ca/policies/privacy/.

Responsabilitat en relació amb els continguts

Iddix es reserva el dret de modificar els continguts de la web i d'eliminar-los, així com també de limitar o impedir l'accés a la web, ja sigui temporalment o definitivament, sense notificació prèvia.
Iddix no es fa responsable de l'accés tècnic, la informació o els continguts d'altres pàgines web a les quals remet o amb les quals es pugui enllaçar des del portal Iddix.com.
Iddix no s'identifica necessàriament amb les opinions expressades pels seus col·laboradors.

Dret d'exclusió

Identitat Digital en Xarxa SL es reserva el dret de denegar o retirar l'accés als seus llocs web i/o els serveis oferts sense necessitat d'avís previ, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions generals.

Subscripcions

La subscripció a productes editats per Iddix que es facin a través d'aquest portal serà voluntària i suposarà l'acceptació de les condicions que en cada cas s'estableixin i que l'usuari haurà d'acceptar expressament. També implicarà l'acceptació per rebre informació comercial de productes i serveis de l'Iddix. El fet de donar-se d'alta en aquests serveis comporta l'autorització a Iddix per a aquest tipus de comunicacions. L'usuari podrà revocar aquesta autorització amb una comunicació per escrit en la forma que Iddix indicarà en cada cas.

Generalitats

Identitat Digital en Xarxa SL perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda dels seus llocs web i exercirà totes les accions civils i penals que li puguin correspondre per dret.

Iddix no pot garantir que el portal i el servidor estiguin lliures de virus, per la qual cosa no es fa responsable dels danys o perjudicis que es puguin causar per aquestes anomalies o qualsevol altra d'índole tècnica.

Modificació de les presents condicions i durada

Iddix podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades i seran degudament publicades com apareixen aquí. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre Iddix i els usuaris es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

Normes de participació i condicions d'ús

Amb relació als continguts que l’usuari decideixi enviar per incloure’ls en aquests espais, s’estableixen les següents condicions d’ús i accés:

  1. Responsabilitat:  Iddix no es fa responsable del contingut dels missatges i es reserva el dret  de retirar o eliminar qualsevol comentari, en especial en cas d’incompliment d’aquestes condicions.
  2. Respecte a les opinions i no ús de llenguatge ofensiu: Els usuaris respectaran les opinions dels altres usuaris o participants, i s’abstindran d’utilitzar llenguatge ofensiu o difamatori, racista o violent o que atempti contra la legalitat vigent.
  3. Propietat intel·lectual: Iddix tindrà dret a reproduir, modificar —mitjançant extractes, resums, ressenyes—, adaptar i publicar, incloent-hi comunicació pública, els continguts, ja siguin textos, fotografies, gràfics, etc., amb l’objecte de promoure la secció a la qual s’ha tramès, així com per utilitzar-los en les activitats i les publicacions d'Iddix, en qualsevol format i suport.
  4. Els usuaris només enviaran continguts dels quals siguin autors originals o dels quals disposin dels drets del seu titular, sens perjudici d’informar de la URL del propietari o drethavent per enllaçar als referits continguts.
  5. Les dades personals que consten als comentaris i els seus continguts no es poden utilitzar en benefici o per a usos que no hagin estat autoritzats expressament pel seu titular. L’usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.
  6. Iddix no retornarà cap contingut dels tramesos ni adquireix cap obligació de contestar als usuaris.
  7. No es podran fer comunicacions comercials ni no autoritzades.
Parc Esportiu SPARK. Per encàrrec...
Supermercats SPAR

Presentacions eficaces. Juntament amb Manum...
Carburos Metálicos

Diari Jove – El Periódico a l’Escola. Durant més de 15...
El Periódico de Catalunya

Oratòria. Diversos cursos i...
Diversos partits polítics

Oratòria i oratòria avançada. 3 cursos...
Club Fígaro

Parc Esportiu SPARK
Supermercats SPAR

Per encàrrec d’aquesta cadena internacional de supermercats, es va organitzar un parc esportiu que, durant les sis jornades dels campionats d’atletisme ‘BCN2010 – European Athletics Championships’, va oferir diferents tallers educatius sobre esport i alimentació saludable als infants i joves assistents.

Presentacions eficaces
Carburos Metálicos

Juntament amb Manum i Srta. Templeton, curs d’oratòria. Tècniques teatrals per a la millora del discurs.

Diari Jove – El Periódico a l’Escola
El Periódico de Catalunya

Durant més de 15 anys, s’han dissenyat i gestionat els projectes educatius que El Periódico ha adreçat als estudiants de secundària del país.

Oratòria
Diversos partits polítics

Diversos cursos i assessories d’oratòria a diverses formacions politiques. Tècniques teatrals de millora del discurs i preparació de debats.

Oratòria i oratòria avançada
Club Fígaro

3 cursos d’oratòria i oratòria nivell dos. Tècniques teatrals per a la millora del discurs.

Intel·ligència emocional i lideratge
Thinktextil

2 cursos a diferents equips d’encarregats. Assertivitat, tècniques de negociació, resolució de conflictes i lideratge.

Teatre i gestió de les emocions
Ajuntament de Barcelona- Institut municipal de Serveis Socials

3 cursos de 7 mesos de durada cadascun. Treball de teatre amb joves amb problemàtica social i/o psíquica-cognitiva. Creació d’un espectacle basat amb improvisacions i creació col·lectiva.

Escola de tardor i escola d’estiu
Rosa Sensat

2 Cursos d’oratòria per a mestres. Tècniques teatrals per a millorar l’eficàcia del discurs.

Jugar i llegir
Generalitat de Catalunya- Dep. Benestar i Família

Organització del cicle de teatre infantil “Jugar i llegir” a Biblioteques i escoles de Catalunya. Tasques de programació i producció.

Cinema a l’Auditori
Ajuntament de Martorell

Organització del cicle de cinema a l’Auditori, creació i gestió del concurs, presentació de cada una de les pel·lícules del cicle, i moderació del fòrum posterior.

Habilitats comunicatives
Servei Català de Salut

2 cursos a 2 centres de Salut. Comunicació interdepartamental, gestió de l’estrès, resolució de conflictes, assertivitat.

Joves amb futur- Mòdul de comunicació oral i escrita
Barcelona Activa

10 cursos de 20 hores cadascun. Treball oral i escrit de comunicació eficaç, presentacions, resolució de conflictes, patrons comunicatius i preparació d’entrevistes de feina.

Post-it art per la llengua
Plataforma per la llengua

Conceptualització, producció tècnica i artística d’aquest esdeveniment, que Plataforma per la Llengua va organitzar amb l’objectiu de sensibilitzar sobre el paper del català com a eina de cohesió social i element d’inclusió.

Post-it art per la llengua. Sant Jordi 2013